Nieuwsbericht

Groepsontwikkeling Altenagroep

De feestdagen zijn nog maar net voorbij en het einde van het jaar dient zich aan. Voor de Altenagroep een jubileumjaar, waarin we ons 50 jarig bestaan hebben gevierd. Al is het ook een jaar waar we meer en meer ons gaan realiseren dat naast de leuke, toffe, uitdagende en feestzaken we maar geen weg lijken te vinden voor een opdoemend probleem: het vinden en binden van vrijwilligers.

Met name nieuwe vrijwilligers, al dan niet met een Altenagroep-, Scouting- of jeugdwerk-achtergrond. Binnen onze oudere speltakken zitten momenteel goede kandidaten. En dat brengt ook dilemma's met zich mee. Zijn die niet te jong momenteel? Is de druk naar de speltak zelf niet te groot als een lid/hun leden misschien weg gaan omdat ze
leiding willen worden?

De Altenagroep heeft vele jaren een mooi en ruim aanbod gehad aan vrijwilligers, waarbij de meerderheid binnen de huidige leidingsteams al vele jaren meedraaien en zelf als jeugdlid bij de Altenagroep begonnen zijn en via diverse speltakken als vrijwilliger in een leidingsteam terecht zijn gekomen. Dat heeft jaren goed gewerkt. En zelfs bijgedragen dat de Altenagroep nieuwe speltakken zoals de Blauwe Vogels en de Bevers op heeft kunnen richten. Maar nu zijn we op een punt waar we in de knel dreigen te komen. Zo in de knel dat er goed nagedacht moet worden of we alle speltakken wel kunnen blijven aanbieden, of moeten samenvoegen. Kan dat wel? Lukt dat? Willen we dat wel..?

Dat is waarom de Altenagroep de hulp heeft ingeroepen van de regio 'De Baronie', volgens een beproefd en succesvol concept van Scouting Nederland, om ons te helpen begrijpen hoe we het tij kunnen keren. Dat concept 'Groepsontwikkeling' valt en staat met de hulp van iedereen die met de Altenagroep te maken heeft: leden, vrijwilligers, ouders en ook oud-leden.
Iedereen heeft zijn eigen kijk op het reilen en zeilen van onze groep. De Groepsontwikkeling gebruikt die kijk als basis om inzicht te verkrijgen, te ondersteunen in knelpunten en gericht aan kennisontwikkeling te werken. Om die kijk te delen worden er op 15 januari vragenlijsten per E-mail verstuurd die specifiek zijn voor leden, ouders, vrijwilligers en oud-leden. De vragenlijst zal binnen 10 dagen beantwoord kunnen worden, waarna de regio Baronie en Scouting Nederland aan de hand van de antwoorden punten kunnen identificeren waar we gezamenlijk aan kunnen gaan werken. Als onderdeel daarvan zullen we op 19 en 20 februari alle leiding en bestuur samen willen brengen om via workshops invulling te gaan geven over hoe de volgende jaren van de Altenagroep er uit zouden moeten gaan zien, willen we
nog 50 jaar bij dit jubileumjaar op willen tellen.

Een weekend geen Scouting voor de leden. Iets wat we eigenlijk nooit doen naast de
vakanties, omdat we er altijd willen zijn voor de leden. Al is dit weekend ook in het belang voor (een deel van) de leden. We hopen dat iedereen zijn beeld van de Altenagroep wil delen via de vragenlijst.
Belangrijk hiervoor is dat alle E-mail adressen voor 8 januari up-to-date in SOL staan. SOL is Scouts OnLine, de 'database' waar alle leden in staan geregistreerd. Iedereen die ingeschreven is bij Scouting Nederland als lid kan een account aanvragen om zijn eigen gegevens in te zien en te wijzigen als dat nodig is. Een account aanvragen kan via
https://login.scouting.nl/account/new/

In SOL is het belangrijk dat de E-mail adressen van de leden zelf staan, als zij die hebben. Daarnaast de E-mail adressen van ouders of verzorgers. Als een lid (nog) geen eigen E-mail adres heeft kan die van een van de ouders/verzorgers ingevuld worden. Heeft men sinds eerste inschrijving wel een eigen adres? Dan kan je je registratie zelf 'up-to-date' maken!
Geen mogelijkheid om SOL aan te vullen of te verifiëren? Stuur dan de E-mail adressen met de namen van leden, ouders en/of verzorgers via een E-mail naar: Marco@Altenagroep.nl

Kunnen we op jullie rekenen?