Vertrouwenspersoon Altenagroep

Scouting Altenagroep heeft een vertrouwenspersoon in haar midden waar vrijwilligers, jeugdleden en ouders terecht kunnen. Onze vertrouwenspersoon biedt bij melding een luisterend oor en zal informatie verstrekken over mogelijk te nemen stappen. 
Op een vertrouwenspersoon kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van ongewenste omgangsvormen, ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, en zal alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen geven. Met één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenspersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

Contactgegevens:

Hetty van den Berg
06-53155766
hetty.vd.berg@xs4all.nl

John Stevens (extern)
06-30195306
vertrouwenspersoon@scoutinghank.nl

Je kunt Hetty bellen, appen of mailen als je een probleem hebt dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders. Als Hetty niet direct telefonisch bereikbaar is, spreek dan je naam en telefoonnummer in, dan neemt zij zo snel mogelijk contact met je op.